Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Garantier


BenämningVad avsesOmfattning

Generell vårdgarantiGäller för all vård vid SPCAll behandling sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Specifik SPC-garantiFör att du skall känna Dig nöjd.Jag gör alltid mitt bästa. Jag utgår från att Du följer alla föreskrifter noga. Skulle du trots detta få en komplikation hjälper jag dig utan kostnad så långt jag kan och så långt det är medicinskt möjligt och lämpligt. Obs! se även Specialföräkring mot inkapsling under Bröstförstoring. Om Du däremot önskar t.ex. ändra till andra bröstinlägg, än de vi har kommit överens om, utgår ny kostnad. 

ValfrihetsremissAvser Din rätt att få operation utförd inom 3 månader.När det gäller större, oftast narkoskrävande operationer - t.ex minskning av tung byst / mage eller operation av skymmande ögonlock - och landstinget inte har möjlighet att operera Dig inom 3 månader har Du rätt att få operationen utförd hos oss på SPC genom att begära valfrihetsremiss hos landstinget. Praktiskt gör Du enl. följande: Efter att ha väntat i landstingets operationskö minst 3 månader har Du rätt att ringa till den specialistmottagning i landstinget som har satt upp Dig på väntelistan för operation och begära att få valfrihetsremiss sänt till oss på SPC. Valfrihetsremiss betyder för Dig att Du får operera Dig hos oss på SPC till samma patientavgift som i landstinget. Se även Sveriges vårdgaranti

Sjukvård enl. lagen om läkarvårdsersättningAvser behandling av hudförändringar, bl.a. hudcancer mm. Se även under: Hudförändringar via landstingNär det gäller mindre operationer som normalt utförs under lokalbedövning har Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum ett generellt nationellt avtal för behandling av hudcancer och andra hudtumörer, åderbråck, mm. Från år 2016 behövs inte remiss. Du kan själv direkt boka tid för läkarundersökning hos oss genom att ringa under tidsbeställning. Observera att det krävs att behandlingen behövs av medicinska skäl för att landstingets patientavgift, frikort och reseersättning skall gälla. Bedömningen att så är fallet sker vid läkarundersökningen. Såsom tidigare har Du fortfarande även rätten att erhålla remiss till oss från annan läkare. Om denne andre läkare bedömer att operationen behövs av medicinska skäl har Du rätt att begära och erhålla remiss till oss på SPC. Det är Du själv som väljer var Du vill bli opererad.

Sveriges vårdgaranti enl. riksdagsbeslutAvser behandling för att förkorta landstingsköer.Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum tecknar vårdavtal med landsting för större narkoskrävande operationer, t.ex. bröstminskning, bukplastik, ögonlocksplastik. Olika landsting har olika krav för att Du skall få behandling hos oss på SPC. Landstinget Dalarna kräver remiss från Kirurgkliniken i Falun eller Mora resp från Ögonkliniken i Falun.

PatientförsäkringMot skada.Nationell patientförsäkring gäller enl. lag.

SpecialförsäkringMot inkapslingKapselförsäkring mot inkapsling efter bröstförstoring. Se under Bröstförstoring.

FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna