Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Kontakta SPC

Telefon:
023-10 000 vardagar mellan kl. 19 och 20. Tidsbeställning direkt med plastikkirurgen Dr Michal Simsa, M.D.
Samma telefonnummer gäller även under jourtid natten efter Din operation i narkos.

Klinik- och postadress:
Dr Michal Simsa, M.D.
SPC
Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum
Centralvägen 3, 79146 Falun                           

Hemsida:
www.bystspecialisten.com

E-mail/fax:
Vi kan inte besvara / ta emot e-mail / fax. Kontakta oss via ovanstående telefon eller brev.

Bil: vägbeskrivning
Adress: Centralvägen 3, Falun.

Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum ligger i Falun i stadsdelen Hosjö, som ligger på ¨Gävlesidan¨ av Falun.
SPC gränsar till europaväg E16 (f.d. Rv80) i norr och till Centralvägen i söder. Tillfarten till SPC sker från
Centralvägen.

Om Du kommer till Falun från öster, dvs från Gävle, Uppsala, Stockholm

Hosjö är den första stadsdelen som Du kommer till när Du kommer till Falun på E16 från öster. Det finns 2 utfarter från E16 mot Centralvägen.

Alt.1    Lättast är att svänga åt höger omedelbart efter att Du har passerat den första bron i Hosjö / Falun. Då kommer Du direkt till Centralvägen, som går under bron. Där tar Du åt höger i riktning mot Falun och efter 1500m är Du framme vid SPC.
Alt.2    Den andra avfarten ligger 1900m längre bort i den första rondellen i Falun nära Z-vägrestaurang / Preem
bensinstation i Hosjö, dvs då har Du redan passerat sjön Hosjön. Du svänger åt vänster i rondellen och efter
150m tar Du åter åt vänster. Efter att ha kört 600m rakt fram och passerat en bro över vattendraget mellan
sjöarna Hosjön och Runn, så är Du vid SPC.

Om Du kommer från Borlänge, Ludvika, Örebro eller från Rättvik, Mora

Det finns 3 utfarter från E16 mot Centralvägen. Kör genom hela Falun på E16 i riktning mot Gävle tills Du kommer till den sista rondellen i Falun nära Z-vägrestaurang / Preem bensinstation.

Alt.1   I rondellen svänger Du åt höger. Efter 150m tar Du åt vänster, kör rakt fram, passerar över en bro
över vattendraget mellan sjöarna Hosjön och Runn så Du är efter totalt 600m vid SPC.
 
Alt.2   Om Du har missat att svänga åt höger i rondellen nära Z-vägrestaurang / Preem bensinstation så fortsätter
Du vidare 800m på E16, dvs passerar bron över vattendraget mellan sjöarna Hosjön och Runn, fortsätter nästan förbi sjön Hosjön, och tar av åt höger på den första möjliga utfarten innan en vägbro. När du kommer ner till vägen under bron svänger Du åt höger och kör 200m så kommer Du till Centralvägen. Där tar Du till höger i riktning tillbaka mot Falun på Centralvägen. Efter 350m är Du framme vid SPC.

Alt.3   Om Du har missat att svänga även vid den andra utfarten från E16 så finns det en sista tredje avfart 850m
längre bort precis innan en Shell bensinstation. Där svänger Du åt höger. Efter 150m kommer Du till
Centralvägen. Där tar Du åter åt höger och fortsätter 1100m tillbaka i riktning mot Falun så är Du vid SPC.

Parkering:
Fri parkering för besökare till Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum finns direkt vid ingången till SPC
nedanför kliniken vid Centralvägen 3. För hämtning efter operation, färdtjänst, taxi och för handikappade kan
av- och påstigning ske på avstigningsplatsen ovanför kliniken. På avstigningsplatsen får man inte parkera.

Buss:
Busslinje 152 mot Hosjö. Avstigning vid SPC, Centralvägen 3, Falun.
Det tar c:a 10-15 minuter med busslinje nr 11 från Falu centrum till stadsdelen Hosjö. Stig av på
busshållplatsen vid Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum, Centralvägen 3 eller fråga busschauffören efter
Dr Simsa. Busshållplatsen ligger 50m från SPC. Avgångar varje halvtimme eller tätare.
Om Du kommer på remiss från Landstinget Dalarna och visar busschauffören kvittot från läkarbehandlingen
hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum så är bussresan gratis.

Taxi:
Taxi Falun har tel: 023-18900.
Ange adress: Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum, Centralvägen 3, Dr Simsa.
Stig av på parkeringen nedanför kliniken.
Nyopererade som hämtas efter operation, resande med färdtjänst och rullstolsbundna kan stiga av/på
på avstigningsplatsen ovanför kliniken. På avstigningsplatsen får man inte parkera.

Järnväg:
Från järnvägsstationen i Falu centrum 10-15 minuter med buss 11 eller taxi - tel.023-18900.

Flyg:
Från Dala Airport i Borlänge c:a 40 minuter till Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum, Centralvägen 3, Falun
via buss eller taxi. Bussbyte i Falu centrum till linje nr 11 enl. ovan.

Patienthotellet Birgittagården:
Telefon till Birgittagården för bokning av övernattning är 023-32147.    
När Du skall köra till Birgittagården: Utgå från SPC. Kör på Centralvägen längs med järnvägen 1100m åt öster = i riktning mot Gävle. Sväng åt höger över järnvägen och fortsätt ytterligare 1500m så är Du på Birgittagården. Efter järnvägskorsningen finns på vägen skyltning mot Birgittagården. Resa med bil tar 3 minuter.
   Mellan Birgittagården och SPC går visserligen buss men ganska sällan varför det är lättare att ta taxi enl. ovan. Observera att om Du skall komma till SPC från Birgittagården tidigt på morgonen så bör Du beställa taxi redan kvällen innan, för att vara säker på att taxi kommer exakt. Vid beställning på morgonen brukar det annars vara väntetid för taxi pga skolskjutsar o.l. Observera också att man inte får köra bil samma dag som man har fått narkos. Nästa dag går det bra. Observera att till fots tar det minst en halvtimme i snabb promenadtakt. Efter operationen måste man därför bli skjutsad till patienthotellet.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna