Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Ansiktslyftning - när Du behöver Ansiktslyftning

Ansiktslyft behövs när huden i någon del av ansiktet har sjunkit / blivit slappt. Ansiktslyftningen syftar till att Du skall få tillbaka en del av det utseende Du hade innan huden sjunkit ner. Meningen är att huden skall bli spänstigare, slätare och vecken mindre.
Inom ansiktet kan Du lyfta 3 olika delar, nämligen panna, kinder och hals. En del eller kombination av olika delar kan lyftas. Oftast lyfts kinder, därefter kinder samtidigt med halslyft.

Om operationsmetod vid ansiktslyftning

På Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum används den klassiska originalmetoden. Detta innebär att huden lyfts, sträcks och överskottet tas bort. Huden blir slätare, påsigheten och vecken minskar. Samtidigt sträcks också muskler under huden och ev fettöverskott tas bort.

Hur går operationen till vid Ansiktslyftning

Du sover under operationen och känner inga obehag. Du vaknar när allt är färdigt och får vila tills det är dags att övernatta på patienthotellet i närheten. Du får ett bandage runt ansiktet. Bandaget måste sitta kvar därför att det  minskar risken för blödning och svullnad.
Den första efterkontrollen sker inom den första veckan efter operationen och den andra c:a 10-12 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Alla kontroller är kostnadsfria. Trots att ansiktslyftning är en relativt stor operation får Du vara på benen redan från första dagen för att komma igång så snart som möjligt. Första 2 veckorna efter operationen måste Du undvika tunga lyft för att inte öka risken för svullnad och blödning. Man är öm i början men inte särskilt mycket. Däremot kan man känna sig varm innanför bandaget. Bandaget får inte tas av utan kontakt med mig.

Vad eftersträvas vid Ansiktslyftning

Huden och underliggande muskulatur sträcks i samband med ansiktslyftningen. Detta gör att ansiktet återfår utseende som Du hade när Du var yngre. Man måste vara medveten om att sträckningen kan göras endast så mycket att hudens läkningsförmåga bibehålls. En kraftig sträckning måste därför undvikas.
Efter varje operation uppstår normalt svullnad och blåmärken. Det mesta försvinner inom 2 veckor. Läkningen fortsätter därefter på djupet utan att Du ser det. Ärren ligger dolda så att de inte syns vid normalt påseende. De är i början rosa och bleknar när läkningen är avslutad. Läkningen av ärr kan ta 6 månader, ibland mindre, ibland mer. Solning direkt på ärr under läkningen fördröjer och försämrar läkningen.

Vilka risker finns vid Ansiktslyftning

Min 30-åriga erfarenhet är Din säkerhet. En komplikation skall du inte förvänta Dig men samtidigt måste du ändå vara medveten om att den kan inträffa även om både jag och Du gör vårt bästa. Operationsrisker vid Ansiktslyftning är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre om Du är frisk när Du opererar Dig. Blödning är det som man får ha i åtanke i första hand.
Därför får man inte anstränga sig i början, t.ex får Du inte lyfta tungt första 2 veckorna o.l. Du måste vara medveten om att vid Ansiktslyftning finns en gräns för hur mycket det går att lyfta utan att det uppstår läkningsproblem. Se även Garantier.

Om kostnader vid Ansiktslyftning

Ansiktslyftning 

Panna 44900.-kr

kinder 59900.-kr, 

kinder + hals 74900.-kr


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna