Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Bröstminskning - när Du behöver Bröstminskning = Bröstreduktion

Jag har utvecklat en ny skonsam operationsmetod för bröstförminskning som uppskattas av alla som kommer till oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum. Den stora fördelen är att känseln i bröstet och amningsförmågan bevaras bättre än i andra äldre metoder.

Om operationsmetoder vid Bröstminskning

Vid bröstförminskning behöver man nästan alltid även lyfta brösten därför att bysten har av tyngden förskjutits nedåt.
Operationen går till på samma sätt som vid bröstlyft. Skillnaden är att volymen minskas förutom lyft.
Samtidigt måste huden anpassas för att bröstet skall få finare form. Även vårtgårdar anpassar jag till rätt proportioner.
Olika personer behöver minska olika mycket och lyfta olika mycket. Därför måste vi avgöra vid konsultationen vad just Du behöver för att resultatet skall bli så bra som möjligt.

Hur går operationen till vid Bröstminskning

Under operationen sover Du och känner inga obehag. Efter operationen får Du stanna på patienthotellet över natten. Därefter sker minst två kontroller. Kontrollerna är nästan lika viktiga som operation för att uppnå bästa möjliga resultat. Den första kontrollen sker c:a 5 dagar efter operationen och den andra c:a 10 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Alla kontroller är kostnadsfria.

Vad eftersträvas vid Bröstminskning

Tyngden är den viktigaste anledningen till Bröstminskning. Mindre byst ger mindre tyngd.
Trots att bröstförminskningen är en större operation så har Du mindre ont än efter t.ex. en bröstförstoring.
1 veckas sjukskrivning brukar behövas innan man kan börja arbeta. Du bör röra Dig direkt efter operationen. Du skall använda armar som vanligt. Då läker kroppen bäst. Begränsningen är kraftiga vridningar av kroppen åt sidor och sträckning rakt uppåt. Nedåt kan man lyfta ganska mycket redan från början.
Som en normal läkningsreaktion efter operationen svullnar brösten i början. Under läkningen försvinner småningom svullnaden och brösten sjunker något och spänningen lättar. Detta sker vid alla operationer. Därför skall man vara medveten om att det tar tid innan huden anpassar sig. Det mesta av svullnaden försvinner under de första månaderna. Helt läkt invändigt är det efter 6 månader. Ärren blir i början rosa och efter läkningen bleknar. Läkta ärr kan man oftast inte se på håll. Läkningen av ärr kan ta 6 månader, ibland mindre, ibland mer. Solning direkt på ärr under läkningen fördröjer och försämrar läkningen.
Efter bröstminskning fungerar bröstet som vanligt. Detta betyder att Du alltid skall använda BH för att bibehålla den fina formen så länge som möjligt. Om man går ofta utan BH sjunker brösten fortare.

Om kostnader för Bröstminskning

Priset för bröstminskning är 39900-45900-. i de flesta fall och inkluderar allt utom övernattning. Förminskning av vårtgård ingår.
Övernattning kostar c:a 500.-kr. Se även prislistan.
Om Du har giltig landstingsremiss för bröstminskning av medicinska skäl betalar Du landstingets sedvanliga patientavgift, f.n. 300.-kr. Om Du har frikort är även patientavgiften gratis. Observera att olika landsting har olika krav på vad som krävs för att komma ifråga för operation hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum. Detta måste du själv kontrollera med Ditt landsting. Om Du är skriven i Landstinget Dalarna krävs godkännande / valfrihetsremiss från kirurgkliniken i Falun eller Mora. Se även Garantier.

Om operationsrisker vid Bröstminskning

Operationsrisker vid bröstminskning är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre. Detta betyder att om Du är frisk när Du opererar Dig så är risken mindre. Blödning eller infektion är det som man får ha i åtanke i första hand. Se även Garantier.
Om Du har tänkt att gå ner i vikt så bör Du göra det före operationen. Skulle Du banta först efter operationen så finns risk att brösten sjunker igen.

Om att bestämma sig för Bröstminskning

Ta god tid på Dig. När Du är säker beställ konsultation, dvs läkarundersökning & information om vad som är bäst just för Dig. Efter konsultationen brukar det vara lättare att bestämma sig.
Det är bara Du som kan avgöra om och när Du vill genomgå operationen. Du måste vara medveten om risker. Jag kan bara råda Dig vad som är möjligt, lämpligt och vilka begränsningar finns. Den medicinska säkerheten går före allt annat.
I samband med läkarkonsultationen får Du utförlig information från mig och har möjlighet att ställa frågor. Vi går noga genom Dina önskemål om storlek m.m. Därefter får Du ytterligare en noggrann skriftlig information innan operationen för att Du skall ha möjlighet att förbereda Dig och ställa frågor. När vi träffas på operationsdagen får Du åter information och kan ställa frågor.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna