Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Bukplastik - när Du behöver bukplastik

Bukplastik görs när det finns större överskott av hud eller fett eller både och. Om det behövs görs samtidigt uppstramning av bukmuskler och borttagning av fett. För enbart fettborttagning se under Fettsugning.

Vad eftersträvas vid bukplastik

Målet är att få huden stramare och minska fettöverskott så att magen ser mindre och spänstigare ut.
Huden stramas upp och överskottet tas bort så att Du får smalare finare form. Samtidigt kan, när det behövs, fettöverskott avlägsnas och bukmuskler stramas upp.

Om operationsmetoder vid bukplastik

Om överskottet finns under naveln görs nedre bukplastik. Om överskottet finns ovan eller runt naveln kan det behövas även en s.k. övre bukplastik. Nedre bukplastik är vanligast. Ärret ligger så lågt på magen att det är dolt  under troskanten. Vid övre bukplastik går ärret lodrätt, centralt på magen. Nedre och övre bukplastiker kan göras samtidigt.

Hur går operationen till vid bukplastik

Under operationen sover Du under narkos &/ ryggbedövning och känner inga obehag. Efter operationen får Du stanna på patienthotellet över natten. Därefter sker minst två efterkontroller. Dränkontroll sker de närmaste dagarna efter operationen. Kontrollerna är nästan lika viktiga som operation för att uppnå bästa möjliga resultat. Den första efterkontrollen sker c:a 5 dagar efter operationen och den andra c:a 10 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Alla kontroller är kostnadsfria. Bukplastik är en relativt stor operation men Du får ändå vara på benen redan från första dagen för att komma igång så snart som möjligt. Man får räkna med att det gör en del ont i början och att man känner sig trött. Du får räkna med c:a 1-2 veckors sjukskrivning beroende på Ditt arbete. I början använder Du specialbandage från oss. Ärren blir i början rosa och bleknar efter läkningen. Läkningen av ärr kan ta 6 månader, ibland mindre, ibland mer. Solning direkt på ärr under läkningen fördröjer och försämrar läkningen.

Om operationsrisker vid bukplastik

Min 30-åriga erfarenhet är Din säkerhet. En komplikation skall du inte förvänta Dig men samtidigt måste du ändå vara medveten om att den kan inträffa även om både jag och Du gör vårt bästa. Operationsrisker vid bukplastik är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre om Du är frisk när Du opererar Dig. Blödning eller infektion är det som man får ha i åtanke i första hand.
Om Du har tänkt att gå ner i vikt så bör Du göra det före operationen. Skulle Du banta efter operationen så finns risk att huden blir slappare igen. Se även Garantier.

Om kostnader för bukplastik

Kostnaden för liten bukplastik är 39900.-kr. För stor bukplastik 59900.-kr. I priset ingår fettborttagning och om det behövs uppstramning av bukmuskler. Se även prislistan.
Om Du har giltig landstingsremiss för bukplastik av medicinska skäl betalar Du landstingets sedvanliga patientavgift, f.n. 300.-kr. Om Du har frikort är även patientavgiften gratis. Observera att olika landsting har olika krav på vad som krävs för att komma ifråga för operation hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum i Falun. Detta måste du själv kontrollera med Ditt landsting. Om Du är skriven i Landstinget Dalarna krävs godkännande / valfrihetsremiss från kirurgkliniken i Falun eller Mora.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna