Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Fettsugning - när Du behöver Fettsugning

Fettsugning behöver Du när det finns fettöverskott. Meningen är att avlägsna det som inte går att banta bort. Fettsugningen är således inte ett alternativ till bantning utan används som komplement när bantningen är avslutad / Du kan inte banta mer. Meningen är att minska fettmängden inom det aktuella området. Förhållanden i området, såsom fettmängd, hudens spännstighet och Dina önskemål, avgör vilken metod är bäst. Om fettsugningen är det bästa avgörs vid  konsultationen. Är huden spännstig och fettöverskottet inte alltför stort så fungerar fettsugningen bra. Om huden däremot är slapp kan det behövas även en sträckning av huden.

Om operationsmetoden vid fettsugning

Vid fettsugningar hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum får Du sova i narkos för att inte känna minsta obehag. Vi på SPC använder originalmetoden, dvs fettborttagning mha en mängd olika sugkanyler som jag har utvecklat. Fördelen med denna metod är att större mängd fett kan avlägsnas och att ärr blir närmast osynliga. Efter operationen får Du ett specialförband.
Vid mindre fettsugning kan Du åka hem samma dag. Vid fettborttagning på flera ställen samtidigt eller vid borttagning av större fettmängd sover Du kvar den första natten efter operationen på patienthotellet.
Den första efterkontrollen sker c:a 5 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Alla kontroller är kostnadsfria. Du får använda ett specialbandage från oss några veckor efter operationen.

På vilka ställen på kroppen används Fettsugning oftast

Fettsugning på magen, höfter och lår är vanligast. Flera andra ställen kan fettsugas.

Vad eftersträvas vid Fettsugning

Meningen är att fettvolymen i det utsatta området minskar. En avvägning måste göras mellan den mängden fett som kan tas bort utan att området blir slappt / få insänkning eller ojämnhet. För att undvika ojämnheter måste därför en del av fettet bli kvar för att ytan skall bli slät och fin. För att undvika slappheten i huden bör huden helst vara elastisk för att kunna krympa efter fettborttagningen. Om huden är slapp redan före operationen kan det behövas en sträckning av huden för att motverka slappheten. I samband med konsultationen diskuterar vi allt detta noga.
Efter fettsugningen är man öm inom det opererade området men i övrigt har man ingen nämnvärd värk. Du kan börja arbeta inom någon dag ifall förbandet inte hindrar Dig att arbeta. Det opererade området är alltid svullet och det finns blåmärken. Det är viktigt att använda bandaget som minskar svullnaden och blåmärken. Svullnaden minskar första månaden och läkningen fortsätter därefter på djupet utan att det syns utanpå.

Vilka risker finns vid Fettsugning

Operationsrisker vid fettsugning är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre om Du är frisk när Du opererar Dig. Blödning eller infektion är det som man får ha i åtanke i första hand. Du bör vara medveten om att vid fettborttagningen finns en gräns för hur mycket fett som kan tas bort utan att det uppstår ojämnheter o.l.
Om Du har tänkt att gå ner i vikt så bör Du göra det före operationen. Skulle Du banta efter operationen så finns risk att huden blir slappare. Se även Garantier.

Om kostnader för Fettsugning

I priserna ingår operation, narkos och kontroller
Mage  24900.-kr
Höfter  24900.-kr
Lår utsidor 24900.-kr
Lår insidor 24900.-kr
För andra ställen på kroppen får Du pris efter konsultationen. Se även prislistan.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna