Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Näsplastik - när Du behöver Näsplastik

Olika delar av näsan kan operaras. Antingen mjukdelar eller ben eller både och. Beroende på vad Du behöver anpassas operationen till Dina behov. Det finns ett stort antal metoder som jag väljer mellan beroende på vad just Du behöver rätta till. Vanligast är att räta till profilen och minska olika delar av näsan.

Hur går operationen till vid Näsplastik

Under operationen sover Du under narkos och känner inga obehag. Efter operationen får Du stanna på patienthotellet över natten om det rör sig om större operation, annars får Du åka hem med skjuts. Man får inte köra själv samma dag som man har fått narkos. Du får ett förband över näsan som måste sitta kvar. Förbandet får inte tas av då det annars finns risk att näsans form påverkas negativt.
Kontroller är nästan lika viktiga som operation för att uppnå bästa möjliga resultat. Den första kontrollen sker c:a  14 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Kontrollerna är kostnadsfria.

Vilka risker finns vid Näsplastik

Operationsrisker vid Näsplastik är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre om Du är frisk när Du opererar Dig. Blödning är det som man får ha i åtanke i första hand.
Därför får man inte anstränga sig i början, t.ex får Du inte lyfta tungt första 2 veckorna o.l. Du måste vara medveten om att vid Näsplastik finns alltid en gräns för hur mycket det går att förändra. Se även Garantier.

Om kostnader vid Näsplastik

Kostnaden är från 29900.-kr och beror helt på svårighetsgrad. Efter konsultationen får Du exakt pris.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna