Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Ögonlocksplastik - när Du behöver operera ögonlock

Ögonlocksplastik behöver Du när det finns överskott av hud, fett eller både och.
Man kan ha överskottet på övre ögonlock eller på undre ögonlock eller på alla 4 ögonlock.
Ögonbryn som har sjunkit kan trycka på övre ögonlock och orsaka samma problem som vid hudöverskott på övre ögonlock. Hudöverskott medför ofta trötthetskänsla i ögonen i slutet på dagen därför att man ofta med pannans muskler försöker kompensera och lyfta ögonlock för att få bättre sikt. Av ansträngningen kan man få spänningshuvudvärk och rynkor i pannan. I allvarligaste fall skymmer hudöverskottet synfältet. Det är först i detta fall som man ev kan få operationen bekostad av landsting. Se även under Garantier.

Vad eftersträvas vid ögonlocksplastik

Den vanligaste anledningen till att Du vill operera ögonlock är att Du inte vill se gammal ut. Hudöverskott runt ögonen är lika med trötthet och åldrande. När överskottet försvinner ser Du mer utvilad, vaken och pigg ut.

Om operation vid ögonlocksplastik

Förmodligen är vi på SPC i Falun den enda kliniken som gör ingreppet i lätt narkos. Vi vill att Du inte skall känna minsta obehag under operationen. Därför får Du hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum en lätt narkos så att Du inte känner stick vid bedövning runt ögat och under operationen. Du vaknar direkt när allt är färdigt utan att ha känt minsta obehag. Detta visar vår omsorg om Dig. Narkosen ingår i det redan låga priset.
Efter operationen får Du vila på uppvakningsavdelningen någon timme innan det är dags att resa hem. Vill Du stanna på patienthotellet över natten så går det utmärkt. De flesta brukar dock resa hem samma dag med skjuts. Man får inte köra bil samma dag som man har fått narkos.
Inom den första veckan kommer Du på efterkontroll som är mycket viktig. Du får komma på ytterligare kontroll vid behov / vid  6 månader. Alla kontroller är kostnadsfria.

Om risker vid ögonlocksoperation

Ögonlocksplastiker är, kroppsligt sett, mindre ingrepp men kräver noggrannhet, exakthet och omsorg.
Risker vid ögonlocksplastik är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är betydligt lägre. Anledningen är dels att operationen är relativt liten, dels att Du är frisk när Du opererar Dig.
Efter varje operation uppstår alltid svullnad och man får mer eller mindre blåmärken, vilket alltså är normalt. Efter operationen får Du ett bandage över natten och Du måste undvika tunga lyft första tiden för att minska risken för större blödning och svullnad. Vid konsultationen får du anvisningar och förhållningsregler. Därefter får Du ytterligare en noggrann skriftlig information innan operationen för att Du skall ha möjlighet att förbereda Dig och ställa frågor. När vi träffas på operationsdagen får Du åter information och kan ställa frågor.
Ärren brukar läka så att de nästan inte syns när läkningen är avslutad.

Om kostnader vid ögonlocksplastik

Att operera båda övre ögonlock eller båda undre ögonlock eller båda ögonbryn kostar 14900.-kr. Lätt narkos är inkluderad. Man kan kombinera ingrepp, t.ex att operera övre och undre ögonlock samtidigt. Se även prislistan.
Om Du har giltig valfrihetsremiss för ögonlocksplastik av medicinska skäl betalar Du landstingets sedvanliga patientavgift, f.n. 300.-kr. Om Du har frikort är även patientavgiften gratis. Observera att olika landsting har olika krav på vad som behövs för att få operationen utförd hos oss på Skandinaviskt Plastikkirurgiskt Centrum i Falun. Detta måste du själv kontrollera med Ditt landsting. Om Du är skriven i Landstinget Dalarna krävs valfrihetsremiss från ögonkliniken i Falun.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna