Mest efterfrågat hos SPC

Bröstförstoring med dr Simsa's operationsmetod via armhålan.
Lämnar inga ärr på bröstet.

Bröstlyft med dr Simsa's nya operationsteknik som bevarar känsel och amningsförmåga.

Öronplastik - när Du behöver Öronplastik

Öron-tillbakasättning vid utstående öron är den mest efterfrågade operationen. Annat efterfrågat är korrektion av örsnibb, lagning av hål efter örhängen, olika deformeringar m.m.

Hur går operationen till vid Öronplastik

Operationen görs i lätt narkos för att du inte skall känna minsta obehag, t.ex vid bedövning och under operationen. Efter operationen vaknar Du direkt och får vila innan det är dags att bli skjutsad hem. Du får ett bandage över öronen. Bandaget måste sitta kvar för att öronen skall läka bra. Bandaget får därför inte tas av även om det känns varmt. Kontroller är nästan lika viktiga som operation för att uppnå bästa möjliga resultat. Den första kontrollen sker c:a  14 dagar efter operationen. Därefter görs kontroll vid behov / efter avslutad läkning vid 6 månader. Kontrollerna är kostnadsfria.

Vilka risker finns vid Öronplastik

Operationsrisker vid öronoperation är av samma typ som vid operationer nödvändiga vid sjukdom men frekvensen är lägre om Du är frisk när Du opererar Dig. 
Därför får man inte anstränga sig i början, t.ex får Du inte lyfta tungt första 2 veckorna o.l. Du måste vara medveten om att vid Öronplastik finns alltid en gräns för hur mycket det går att förändra. Se även Garantier.

Om kostnader vid Öronplastik

Utstående öron 24900.-kr inklusive narkos. Korrektion av örsnibb sker i lokalbedövning och kostar 4900.-kr beroende på svårighetsgrad. Lagning av hål 3500.-kr. För andra operationer får Du pris efter konsultationen.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna